مطالب وبلاگ

چرا باید یک نسخه از ارائه آسانسوری خودمان را همراه داشته باشیم؟

اهمیت ارائه آسانسوری - علی زین الدینی

ارائه آسانسوری همان معرفی ۳۰ ثانیه‌ای از خودمان است که تقریبا همه به آن احتیاج داریم. ریشه این کلمه از این داستان گرفته شده که شخصی که دیدار با یک سرمایه گذار برایش میسر نمیشد، تصمیم گرفت با همراهی کردن ایشون در آسانسور از طبقه ۱ تا طبقه ۱۵ اعتماد سرمایه گذار را جذب کند. […]

ادامه مطلب
علی زین الدینی شهریور ۱۵, ۱۴۰۰ ۰ مقاله