مطالب وبلاگ

چرا از شاغل بودن متنفریم؟

در جامعه ما برخوردار شدن از زور و یا در سایه و چتر حمایتی زور و سلطه مستقر شدن به طریق مختلف (از جمله ثروت)، مطمئن ترین تلاش برای دستیابی به امنیت در زندگی شخصی و خصوصی بوده است. در این حال شغل و کار تنها منبع برای کسب قدرت و زور است و همه تلاش فرد (شاغل) به پول درآوردن معطوف میشود.

ادامه مطلب
علی زین الدینی تیر ۲۹, ۱۳۹۸ ۲ مقاله

شرکت خلاقیت

برای شخص من، تفکر اینکه در ذهن رهبران بزرگ شرکت‌ها چه میگذرد و دغدغه این افراد چیست از بزرگترینِ چالش‌ها بوده است. رهبران شرکت‌های بزرگ مانند اپل و آمازون با چه دیدگاهی نسبت به چالش‌های موجود در مسیر هدایت شرکت خود، اقدام به عمل میکنند و چطور این چالش‌ها را به فرصت تبدیل میکنند.

ادامه مطلب
علی زین الدینی تیر ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ معرفی کتاب