مطالب وبلاگ

کسب‌وکارهای تک‌قطبی

کسب‌وکارهای مختلف همواره به دنبال خلق ارزش هستند. اصولاً هر کسب‌وکاری با این پرسش شکل میگیرید که “چه کسب‌وکاری وجود دارد که هیچ‌کس به آن دست‌نیافته است؟”. هر شرکت یا کسب‌وکاری میتواند بدون اینکه خودش ارزشمند باشد، خلق ارزش کند. اما خلق ارزش به تنهایی نمیتواند صفت موفق را به یک کسب‌وکار متصل کند. هر کسب‌وکاری باید بتواند سهمی از خلق ارزش خود را به خود اختصاص دهد.

ادامه مطلب
علی زین الدینی مرداد 22, 1398 ۰ مقاله

چرا از شاغل بودن متنفریم؟

در جامعه ما برخوردار شدن از زور و یا در سایه و چتر حمایتی زور و سلطه مستقر شدن به طریق مختلف (از جمله ثروت)، مطمئن ترین تلاش برای دستیابی به امنیت در زندگی شخصی و خصوصی بوده است. در این حال شغل و کار تنها منبع برای کسب قدرت و زور است و همه تلاش فرد (شاغل) به پول درآوردن معطوف میشود.

ادامه مطلب
علی زین الدینی تیر 29, 1398 ۲ مقاله

شرکت خلاقیت

برای شخص من، تفکر اینکه در ذهن رهبران بزرگ شرکت‌ها چه میگذرد و دغدغه این افراد چیست از بزرگترینِ چالش‌ها بوده است. رهبران شرکت‌های بزرگ مانند اپل و آمازون با چه دیدگاهی نسبت به چالش‌های موجود در مسیر هدایت شرکت خود، اقدام به عمل میکنند و چطور این چالش‌ها را به فرصت تبدیل میکنند.

ادامه مطلب
علی زین الدینی تیر 25, 1398 ۰ معرفی کتاب